Καθαρισμός - Μετατροπή - Εγκατάσταση - Κατασκευή - Καυσόξυλα - Αξεσουάρ - Τζακιού
Μην αφήνετε τη πιο όμορφη γωνιά του σπιτιού σας χωρίς φροντίδα!

Όροι χρήσεις

Ο επισκέπτης /χρήστης της παρούσης ιστοσελίδας (in-tzaki.gr) οφείλει και έχει την υποχρέωση να διαβάσει προσεχτικά τους όρους χρήσης πριν προβεί σε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών αυτής ενώ σε περίπτωση διαφωνίας, μη συγκατάθεσης επί των όρων χρήσης της παρούσης, παροτρύνεται να μην προβεί σε καμία χρήση του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου.

Οι όροι χρήσης ισχύουν και εφαρμόζονται στο σύνολο του περιεχομένου , στο οποίο συγκαταλέγονται αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, κείμενα ,άρθρα, φωτογραφίες,γραφικά, λογότυπα, υπηρεσίες, οπτικοακουστικό υλικό κτλ.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που εμφανίζεται στην ιστοσελίδαin-tzaki.gr (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τηςin-tzaki.grόπως προβλέπουν οι εγχώριοι και διεθνείς κανονισμοί και νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

*Παροτρύνεται ο χρήστης επισκέπτης της σελίδας να διαβάσει προσεχτικά τα περί πνευματικών δικαιωμάτων όπως ορίζονται στην αντίστοιχη ειδική σελίδα του δικτυακού τόπου μας.

Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση,τροποποίηση μερική ή ολική, πώληση, μετάδοση, διανομή ή και μετάφραση, τμηματικά, αποσπασματικά , περιληπτικά ή ολικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου in- tzaki.grκαθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται και περιγράφονται σε αυτόν, χωρίς την έγκριτη, γραπτή ενυπόγραφη συγκατάθεση των υπευθύνων-κατόχων της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Περιορισμοί Ευθύνης

Η in-tzaki.gr καταβάλει καθημερινή προσπάθεια προκειμένου, οι παρεχόμενες από το δικτυακό τόπο πληροφορίες, να πληρούν τα κριτήρια αξιοπιστίας, σαφήνειας, ακρίβειας, ορθότητας, διαθεσιμότητας και επικαιρότητας και να επισφραγίζονται αυτά από τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις και εφευρέσεις.

Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη από τη μη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στους χρήστες ή την κακή ερμηνεία διαχείριση ή και εφαρμογή αυτών από τους χρήστες . Όλες οι πληροφορίες έγκειτο στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών οι οποίοι κατόπιν δικής τους αξιολόγησης μπορούν να ενεργήσουν βάση της δικής τους προσωπικής βούλησης , αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης από μέρους μας.

Παρότι φροντίζουμε να επιλέγουμε με σωστά και ποιοτικά κριτήρια την κάθε είδους συνεργασία μας δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση,διατυπωμένη ή υποτιθέμενη,συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων απαραβίαστου συμβατότητας, καταλληλότητας και ικανοποιητικής ποιότητας ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν τις δράσεις τρίτων.

Η in-tzaki.gr δεν φέρει καμία παντελώς ευθύνη για την ενδεχόμενη μη ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών από τρίτους φορείς (δίκτυο συνεργατών, συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών) και αποποιείται κάθε υποχρέωσης αποκατάστασης των ζημιών ή αποζημίωσης αυτών.Στις ίδιες συνθήκες έγκειται και η χρησιμοποίηση προϊόντων των οποίων την ευθύνη κατασκευής , διανομής και προώθησης, φέρουν μονάχα οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους

Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι που έχουν ή πρόκειται να τοποθετούν στην ιστοσελίδα αυτή, εξυπηρετούν μονάχα την διευκόλυνση των χρηστών /επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι αυτοί υπόκεινται στους όρους χρήσης και πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων ιστοσελίδων.

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεόμενων δικτυακών τόπων ούτε και για τη ποιότητα της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών τους και δε φέρουμε παντελώς καμία ευθύνη για τυχόν επικείμενη βλάβη που μπορεί να προκύψει στο χρήστη κατά τη χρήση αυτών.

Δεν είναι άλλωστε εφικτό και ούτε έγκειται στην δικαιοδοσία μας να ελέγχουμε ή να ευθυνόμαστε εμείς για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, πληρότητα υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε με οποιαδήποτε μορφή συνδέσμου (΄κείμενο, διαφημιστική εικόνα). Την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι κάτοχοι των σελίδων στις οποίες παραπέμπουμε.

Μεταβατικές Διατάξεις

Η in-tzaki.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών (πχ τιμές υπηρεσιών) όπως και των όρων χρήσης ,όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση και πιστοποιείται δια μέσω της απλής ανακοίνωσης αυτής, στο δικτυακό τόπο www.in-tzaki.gr.