Καθαρισμός - Μετατροπή - Εγκατάσταση - Κατασκευή - Καυσόξυλα - Αξεσουάρ - Τζακιού
Μην αφήνετε τη πιο όμορφη γωνιά του σπιτιού σας χωρίς φροντίδα!

ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ ΤΖΑΚΙΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ

Πολύ σημαντική διεργασία για τη συντήρηση του τζακιού αποτελεί η αντικατάσταση των ραγισμένων η και αποκολλημένων πυρότουβλων (πυρίμαχου υλικού) καθώς μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση των γυρω υλικών και ως εκ τούτου να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η διαστολή και συστολή που δημιουργείται εντός της εστίας τζακιού εξαιτίας της αυξομείωσης της θερμοκρασίας προκαλεί μικρές ρωγμές στα πυρότουβλα και χρήζει περιοδικής αντικατάστασης αναλόγως της χρήσης.

Τα ραγισμένα πυρότουβλα θα πρέπει να αντικατασταθούν αν:

  1. Οι ρωγμές υπερβαίνουν τα 6 mm πλάτος.
  2. Μεγάλα κομμάτια πυροτούβλων αποκολλούνται.

Σε περίπτωση που η εστία σας χρήζει επισκευής αναλαμβάνουμε την συντήρηση και αντικατάσταση των ραγισμένων πυροτούβλων χρησιμοποιώντας τα καλύτερα συγκολλητικά πυρίμαχα υλικά και τις πλέον ενδεδειγμένες τεχνικές.

Το κόστος επισκευής για μια απλή αντικατάσταση πυροτούβλων ξεκινά από την τιμή των 60 ευρώ συν νομίμου ΦΠΑ. Για πιο σύνθετες εργασίες κατόπιν συνεννόησης.

τζάκι με πυρότουβλα , tzaki me purotoubla
Εστία τζακιού με πυρότουβλα